Kết hôn với robot: Cách đơn giản để có người trong mộng

28 Dec 2017

Robot đang ngày một thông minh và có cảm xúc, trong khi con người dần sợ các mối quan hệ phức tạp. Do đó, kết hôn với người máy trang bị AI có thể sẽ phổ biến trong tương lai.

Theo Ái Duyên - Ngân Phạm - Ngọc Nhi/Zing                                     


Back to Top