Chuẩn girl đại chiến: Đánh nhau xưa rồi

05 Jul 2017

Các nàng thời hiện đại không võ chiến, không khẩu chiến mà là… vũ chiến. Đội #teamHongbanhbeo hay girl #teamNaucamcatinh sẽ đại thắng trong cuộc chiến nơ hồng?


Back to Top