LUXURY

Rakuten Viber định hướng trở thành siêu ứng dụng, ra mắt phương thức thanh toán trong ChatBot
HITECH    all

Rakuten Viber định hướng trở thành siêu ứng dụng, ra mắt phương thức thanh toán trong ChatBot

Viber định hướng trở thành một siêu ứng dụng, mở đầu bằng việc ra mắt phương thức thanh toán trong Chatbot tại thị trường Ukraine. Đây là bước đi đánh dấu sự mở rộng của công ty ở những lĩnh vực tiện ích khác bên cạnh hỗ trợ nhắn tin đơn thuần.
Ứng dụng khoa học công nghệ: Kỳ vọng để Hà Nội trở thành thành phố thông minh
HITECH    all

Ứng dụng khoa học công nghệ: Kỳ vọng để Hà Nội trở thành thành phố thông minh

Để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và phát triển kinh tế - xã hội, các đại biểu Quốc hội kỳ vọng trong thời gian tới Hà Nội sẽ ứng dụng công nghệ xây dựng thành phố thông minh để hướng tới sự bền vững, mang lại tiện ích, an toàn, thân thiện cho người dân.