LUXURY

Huawei có thể phải giao vận mệnh của mình vào tay Samsung
HITECH    all

Huawei có thể phải giao vận mệnh của mình vào tay Samsung

Liên quan đến vấn đề chip nhớ, Samsung có thể nắm giữ "vận mệnh" của Huawei trong tương lai.
Cơ hội để doanh nghiệp tận dụng lợi thế từ ngân hàng điện tử
HITECH    all

Cơ hội để doanh nghiệp tận dụng lợi thế từ ngân hàng điện tử

Sử dụng ngân hàng điện tử đã trở thành nhu cầu thiết yếu, ngày càng được doanh nghiệp ưa chuộng. Đặc biệt giai đoạn hậu Covid, ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại sẽ giúp doanh nghiệp có các lợi thế trong thanh toán, kinh doanh.