LUXURY

9 tuyệt tác đồng hồ đắt nhất trên thế giới từ trước đến nay
ĐỒNG HỒ    all

9 tuyệt tác đồng hồ đắt nhất trên thế giới từ trước đến nay

Công dụng thông báo thời gian đã trở thành yếu tố ít quan trọng nhất đối với ai đó muốn sở hữu một chiếc đồng hồ đắt nhất.
Arceau Lift - đồng hồ flyling tourbillon đầu tiên của Hermès
ĐỒNG HỒ    all

Arceau Lift - đồng hồ flyling tourbillon đầu tiên của Hermès

Arceau Lift - đồng hồ flyling tourbillon đại diện cho một kỳ công kỹ thuật đích thực của Hermès được truyền động bởi Calibre H1923