Doanh nghiệp bất động sản nào phát hành trái phiếu nhiều nhất?

16 Sep 2020

Trong danh sách huy động vốn từ kênh trái phiếu trong tháng 8, các công ty bất động sản dẫn đầu với tỷ trọng 30,39%.

Theo thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 8 các doanh nghiệp đăng ký phát hành 723 đợt trái phiếu để huy động 127.000 tỷ đồng, tăng gần 70% so với tháng trước.

Tuy nhiên, chỉ có 37 doanh nghiệp tổ chức được phát hành thành công 172 đợt và huy động 38.400 tỷ đồng.

Dẫn đầu danh sách huy động vốn từ kênh trái phiếu trong tháng 8 là các công ty bất động sản với tỷ trọng 30,39%. Tiếp đến là các tổ chức tín dụng, dịch vụ, sản xuất và chứng khoán. Kỳ hạn phát hành trải dài từ 1 năm đến 15 năm với kỳ hạn phát hành bình quân là 3,97 năm.

Doanh nghiệp bất động sản nào phát hành trái phiếu nhiều nhất?

Quy mô phát hành trái phiếu tháng 8/2020 theo loại hình doanh nghiệp. Nguồn: HNX

Một số doanh nghiệp thuộc nhóm bất động sản có quy mô phát hành trái phiếu lớn trong tháng 8 bao gồm: Công ty TNHH Saigon Glory (5.000 tỷ đồng), Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (2.220 tỷ đồng), Công ty cổ phần địa ốc Phú Long (1.800 tỷ đồng), Công ty CP đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành (500 tỷ đồng),…

Ngoài ra một số doanh nghiệp khác cũng hút một lượng vốn lớn qua kênh trái phiếu như như: Công ty CP Tập đoàn Sovico (5.000 tỷ đồng), Công ty CP Tập đoàn Masan (4.085 tỷ đồng),…

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2020, các doanh nghiệp đăng ký phát hành 2.064 đợt trái phiếu để huy động 435.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ có 174 doanh nghiệp phát hành thành công với giá trị phát hành đạt 237.000 tỷ đồng.

Theo các công ty chứng khoán, giá trị đăng ký phát hành tăng vọt là doanh nghiệp tranh thủ cơ hội trước khi các điều kiện phát hành bị siết chặt do Nghị định mới về phát hành trái phiếu có hiệu lực từ ngày 1/9.

Trong khi đó thị trường trái phiếu doanh nghiệp thứ cấp được dự báo sẽ vẫn sôi động trong nửa cuối năm 2020 khi mà chênh lệch giữa lãi suất trái phiếu doanh nghiệp và lãi suất tiền gửi tiếp tục giãn rộng.

Theo CafeLand


Back to Top