HITECH

Màn hình 18:9 của LG G6 công nhận dài thật, nhưng dài thế thì người dùng được (và mất) gì?
HITECH all

Màn hình 18:9 của LG G6 công nhận dài thật, nhưng dài thế thì người dùng được (và mất) gì?

Người ta nói rằng "Size doesn't matter" (Kích cỡ không quan trọng). Vậy liệu trong trường hợp của LG G6 thì sao? Liệu có phải cứ dài hơn là tốt hơn?
Đố bạn biết điểm chung của Sony, Fujifilm và Toshiba?
HITECH all

Đố bạn biết điểm chung của Sony, Fujifilm và Toshiba?

"Bật mí": đó cũng là điểm chung của Fujitsu, Hitachi và Isuzu.