GOLF

Fitting golf  là nền tảng để phát triển golf chuyên nghiệp
GOLF all

Fitting golf là nền tảng để phát triển golf chuyên nghiệp"

Fitting golf là thuật ngữ không thể thiếu trong bất kỳ nền golf chuyên nghiệp nào trên thế giới. Ở Việt Nam, Fitting golf vẫn còn khá mơ hồ, thậm chí còn gắn liền với một số ngộ nhận khiến nhiều golfer không đạt được hiệu quả cao nhất khi swing.
GOLF all