BIDV khởi động dự án “Mua sắm, triển khai phần mềm hệ thống tài trợ thương mại”

07 Sep 2019

Ngày 03/9/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký hợp đồng và khởi động dự án “Mua sắm, triển khai phần mềm hệ thống tài trợ thương mại tại BIDV” giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty Surecomp (Đức).

Đây là một trong những dự án chuyển đổi hệ thống công nghệ thông tin trọng điểm trong lộ trình chuyển đổi số tại BIDV. Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai trong vòng 15 tháng.

Sau khi hoàn thành, hệ thống Tài trợ thương mại mới được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ nói chung và hoạt động tài trợ thương mại nói riêng của BIDV. Một mặt, với hệ thống tài trợ thương mại mới, BIDV sẽ cung cấp dịch vụ tài trợ thương mại tốt hơn tới khách hàng, nâng cao trải nghiệm của khách hàng thông qua cổng giao dịch điện tử Trade portal, giúp khách hàng quản lý tốt hơn hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Mặt khác, hệ thống giúp tạo lợi thế cạnh tranh cho BIDV thông qua việc đáp ứng nhanh với sự thay đổi về nhu cầu dịch vụ tài trợ thương mại của khách hàng, cung cấp sản phẩm mang tính chất “may đo” nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu ngày càng cao trên thị trường. Đồng thời, hệ thống cho phép BIDV giảm thiểu chi phí hoạt động cũng như nâng cao năng suất lao động.

Theo Men&life


Back to Top